Welkom op de website van Summers Landschap

Het Summers Landschap is een groep enthousiaste natuurliefhebbers uit Someren die zich sinds 2010 inzetten voor de instandhouding en verbetering van de natuur en het agrarisch cultuurlandschap in Someren, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide.

Het Summers Landschap heeft het streven diverse zelfstandig opererende werkgroepen op te richten. Deze werkgroepen organiseren ieder hun activiteiten waar iedereen aan kan deelnemen. De activiteiten worden aangekondigd via het lokake nieuwsblad 't Contact, onze Facebookpagina en op deze website. Het idee hier achter is dat boeren en burgers zich samen inzetten om door middel van vrijwilligerswerk het buitengebied mooier te maken! Dus hands-on, samen aan het werk in het buitengebied.

Weidevogels

Hoogstamfruit

De bijenrand

Bloemenweide 

Knotwilgen

Paddenpoelen

Erfbeplanting

Wilde Weide

De Schans

Op lokaal niveau, dicht bij de mensen, de handen uit de mouwen steken! 

Landbouw en natuur staan dicht bij elkaar. De natuur biedt een schuilplaats voor vele vogelsoorten. Helaas zorgt de komst van de moderne technieken ervoor dat veel leefruimte voor flora en fauna verloren is gegaan. Het Summers Landschap wil hier iets aan veranderen! Een groot deel van Someren bestaat uit lanbouwgebied, heide en bos. Honderden hectaren aan potentieel werkgebied voor het Summers Landschap. Wat we dan precies doen?

Het bestuur

Het bestuur regelt samen met de werkgroepen en vrijwilligers de diverse activiteiten en is het aanspreekpunt voor boeren, burgers, overheden en andere partijen die actief bezig zijn met de natuur. 

Duurzaamheid

We zijn altijd op zoek naar percelen die beschikbaar zijn om te verfraaien. Het streven is landbouwproducten duurzamer te produceren door dit te combineren met het beheren van het landelijk gebied. 

Verbinding

We willen een bijdrage leveren aan de verbinding tussen boer en burger, stad en platteland, economie en biodiversiteit en hiermee de leefbaarheid verbeteren voor alle bewoners en bezoekers van ons buitengebied.